Sunday, 04/12/2022 - 23:17|

TUYÊN TRUYỀN LUẬT TRẺ EM NĂM 2016

Nhằm thực hiện Chương trình công tác Đội PTTN-HĐNGLL năm học 2021 - 2022, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể GV- Hs Luật trẻ em năm 2021, Ban NGLL trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016 cho toàn thể GV- HS trong tiết chào cờ. Buổi tuyên truyền thu hút được sự tham gia của GV- HS toàn trường.


Tác giả: HỒ THỊ TẤM