Sunday, 03/12/2023 - 02:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ thông DTBT THCS Lý Tự Trọng

TUYÊN TRUYỀN LUẬT TRẺ EM NĂM 2016

Nhằm thực hiện Chương trình công tác Đội PTTN-HĐNGLL năm học 2021 - 2022, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể GV- Hs Luật trẻ em năm 2021, Ban NGLL trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016 cho toàn thể GV- HS trong tiết chào cờ. Buổi tuyên truyền thu hút được sự tham gia của GV- HS toàn trường.


Tác giả: HỒ THỊ TẤM