Sunday, 04/12/2022 - 22:08|

TUYÊN TRUYỀN LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Nhằm thực hiện công văn chỉ đạo của Phòng GD-ĐT huyện Bắc Trà My về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật an toàn giao thông năm 2021.

Nhằm trang bị cho các em kiến thức về Luật lệ ATGT đường bộ, Ban NGLL trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng tiến hành tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật ATGT năm 2021 đến toàn thể học sinh vào tiết chào cờ ( tổ chức tại lớp học)