Thursday, 09/12/2021 - 10:20|

TUYÊN TRUYỀN BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI- BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM HỌC 2021 - 2022

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Nhằm tuyên truyền và trang bị cho các em học sinh kiến thức và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu,Ngày 04/10/2021 trường PTDTBTTHCS Lý Tự trọng tổ chức tuyên truyền " Ứng phó biến đổi khí hậu- phòng tránh thiên tai.