Chủ nhật, 04/12/2022 - 21:34|

Trường PTDTBTTHCS Lý Tự Trọng tham gia hội thi TÀI NĂNG TIẾNG ANH "Cấp Huyện" năm học 2021-2022

Trường PTDTBTTHCS Lý Tự Trọng tham gia hội thi TÀI NĂNG TIẾNG ANH "Cấp Huyện" năm học 2021-2022 

Trường PTDTBTTHCS Lý Tự Trọng tham gia hội thi TÀI NĂNG TIẾNG ANH "Cấp Huyện" năm học 2021-2022 . Đẫ đạt được một số thành tích đáng khích lệ