Thursday, 09/12/2021 - 11:39|

TẬP HUẤN AN TOÀN DƯỚI NƯỚC CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

Thực hiện công văn số 08/ KH- PGD ngày 26/12/2020 về việc triển khai tập huấn " An toàn dưới nước " cho GV Tổng phụ trách Đội Và GV thể dục. Hôm nay ngày 14/1/2021 hai đoan vị trường học PTDTBT THCS LÝ TỰ TRỌNG và PTDTBT TH TRẦN CAO VÂN phối hợp tổ chức "Tập huấn An toàn dưới nước cho giáo viên và học sinh của hai trường ". Trong buổi tập huấn có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Xuân Long- Chuyên viên Phòng GD Huyện bắc Trà My, anh Nguyễn Trường Sanh đại diện cho tổ chức SWIM Việt Nam và đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh của 2 trường.