Sunday, 04/12/2022 - 23:07|

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM 4 NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ công văn số 433 PGDĐT-THCS ngày 24 tháng 9 năm 2021 của phòng  giáo dục và đào tạo huyện Bắc Trà My về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn cấp THCS năm học 2021-2022.  Căn cứ  kế hoạch số 26 KH-CM cụm 4 ngày 4 tháng 10 năm 2021 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm 4.  Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (hay còn gọi là chương trình giáo dục phổ thông mới) sẽ bắt đầu thực hiện ở bậc THCS vào năm học 2021-2022 với những môn học rất mới.  Xây dựng kế hoạch môn học (KHMH) và kế hoạch bài dạy (KHBD) theo các công văn mới của BGD là một nhiệm vụ rất là quan trọng và cũng không ít khó khăn đối với giáo viên trực tiếp đứng lớp.  Do đó mà chuyên môn PGD đã chọn nội dung  "Xây dựng kế hoạch môn học và bài dạy các môn học lớp 6 kết hợp đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học" giao cho cụm 4. Được sự thống nhất của BGH các trường trong cụm 4 họp vào ngày 25 tháng 9 năm 2021 và đã chọn môn KHTN, LS&ĐL, Ngữ Văn để Xây dựng kế hoạch môn học trong một năm học và kế hoạch bài dạy từ tuần 1 đến tuần 8 kết hợp đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.

Về phía lãnh đạo phòng tôi xin trân trọng giới thiệu:

Đồng chí Nguyễn Thanh Tú Trưởng phòng giáo dục và đào tạo

Đồng chí Phan Ngọc Nam phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo,

Đồng chí Dương Hùng viên chúc phụ trách chuyên môn THCS PGD

Về phía cụm 4 tôi xin trân trọng giới thiệu:

Thầy Nguyễn Phú Cường BTCB, HT trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng cụm trưởng cụm 4.

Thầy Vũ Hoàng Tâm HT trường PTDTBT THCS Nguyễn Bĩnh Khiêm.

Thầy Trần Ngọc Cường HT trường PTDTBT THCS Chu Huy Mân.

Thầy Phan Duy Biên HT trường PTDTBT TH-THCS Trà Ka.

 Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên trong cụm. Tại điều kiện cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ, học tập lẫn nhau trong công tác quản lí giáo dục và dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, theo phẩm chất và năng lực học sinh thực hiện chương trình GDPT 2018.

           Kịp thời tháo gỡ những khó khăn về chuyên môn và có giải pháp phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện của từng trường.

          Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quảng lý các hoạt động chuyên môn các trường trong cụm 4.

- Nội dung SHCM phải đáp ứng được yêu cầu: đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức tổ chức lớp học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh. Dạy học phù hợp với đối tượng học sinh cụm 4.

- Việc sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường phải đảm bảo cụ thể, hiệu quả, được tổ chức thông qua hoạt động thực tiễn, dự giờ, có được sản phẩm để trao đổi, chia sẻ, tránh tình trạng trình bày, báo cáo chỉ có tính chất lý thuyết.

Giáo viên trong cụm phải nhiệt tình hợp tác, hoàn thành các nhiệm vụ cụm trưởng phân công.

Ban giám hiệu các đơn vị trong cụm tạo điều kiện hỗ trợ đôn đốc giáo viên để các thầy cô thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt.

Thời gian, địa điểm

 Vào 7 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10 năm 2021 tại trường Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng.

* Thực hiện trực tiếp (SHCM tập trung)

Xây dựng kế hoạch bài dạy các môn: KHTN, LSĐL, Ngữ văn

Người báo cáo xây dựng kế hoạch bài dạy, kế hoạch môn học, môn KHTN: Thầy Đỗ Thanh Hoàng

          Dạy minh họa: Phạm Ngọc Tín

Người báo cáo xây dựng kế hoạch bài dạy, kế hoạch môn học, môn Lịch sử và địa lý: Thầy Đỗ Thăng Ty

          Dạy minh họa: Thầy Ngô Văn Thịnh

Người báo cáo xây dựng kế hoạch bài dạy, kế hoạch môn học,  môn Ngữ Văn: Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh

          Dạy minh họa: Cô Trần Thị Phụng

Môn

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

 

 

KHTN

Xây dựng kế hoạch môn học trong một năm học và kế hoạch bài dạy  từ tuần 1 đến tuần 8 môn KHTN lớp 6. Kết hợp đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.

Nhóm KHTN

(Đơn vị trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm chịu trách nhiệm)

 

 

 

 

Lịch sử và địa lý

Xây dựng kế hoạch môn học trong một năm học và kế hoạch bài dạy từ tuần 1 đến tuần 8 môn Lịch sữ và Địa lí lớp 6. Kết hợp đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.

Lịch sử và địa lý

(Đơn vị trường PTDTBT TH-THCS Trà Ka chịu trách nhiệm về KHDH. Trường PTDTBT THCS Chu Huy Mân chịu trách nhiệm về Kế hoạch bài day (giáo án). Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng dạy minh họa

 

Ngữ Văn

Xây dựng kế hoạch môn học trong một năm học và kế hoạch bài dạy từ tuần 1 đến tuần 8 môn Ngữ văn lớp 6. Kết hợp đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.

Ngữ Văn

(Đơn vị trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng chịu trách nhiệm)

 

* Thảo luận, góp ý sau sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học Môn KHTN .

Chủ trì:

 - Thầy Đỗ Thanh Hoàng - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh khiêm.

- Thư ký: Cô Nguyễn Thị Kim Thoa - Giáo viên trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng.

* Thảo luận, góp ý sau sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học Môn Lịch sử và địa lí.

- Chủ trì: Thầy Hồ Thăng Ty Phó hiệu trưởng trường PTDTBT THCS TH Trà Ka, thầy Phạm Ngọc Phương Phó hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Chu huy Mân.

- Thư ký: Cô B Nước Hương - Giáo viên trường PTDTBT THCS Chu Huy Mân.

* Thảo luận, góp ý sau sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học môn Ngữ Văn .

 - Chủ trì: Thầy Dương Quốc Việt - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng.

- Thư ký: Nguyễn Thị Như Quỳnh - Giáo viên trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng.