Sunday, 04/12/2022 - 22:13|

Sinh hoạt chuyên môn cụm 4 năm học 2021-2022 thành công tốt đẹp

Sinh hoạt chuyên môn cụm 4 năm học 2021-2022 được tổ chức tại trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng thành công tốt đẹp

Căn cứ công văn số 433 PGDĐT-THCS ngày 24 tháng 9 năm 2021 của phòng  giáo dục và đào tạo huyện Bắc Trà My về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn cấp THCS năm học 2021-2022.  Căn cứ  kế hoạch số 26 KH-CM cụm 4 ngày 4 tháng 10 năm 2021 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm 4.  

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (hay còn gọi là chương trình giáo dục phổ thông mới) sẽ bắt đầu thực hiện ở bậc THCS vào năm học 2021-2022 với những môn học rất mới.  Xây dựng kế hoạch môn học (KHMH) và kế hoạch bài dạy (KHBD) theo các công văn mới của BGD là một nhiệm vụ rất là quan trọng và cũng không ít khó khăn đối với giáo viên trực tiếp đứng lớp.  Do đó mà chuyên môn PGD đã chọn nội dung  "Xây dựng kế hoạch môn học và bài dạy các môn học lớp 6 kết hợp đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học" giao cho cụm 4. Được sự thống nhất của BGH các trường trong cụm 4 họp vào ngày 25 tháng 9 năm 2021 và đã chọn môn KHTN, LS&ĐL, Ngữ Văn để Xây dựng kế hoạch môn học trong một năm học và kế hoạch bài dạy từ tuần 1 đến tuần 8 kết hợp đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học