Thursday, 09/12/2021 - 11:57|

NGÀY HỘI " THIẾU NHI VUI KHỎE- TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN "

Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đội THCS Lý Tự Trọng tổ chức " Ngày hội thiếu nh vui khỏe- Tiến bước lên đoàn " cho toàn Liên đội.

Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đội THCS Lý Tự Trọng tổ chức " Ngày hội thiếu nh vui khỏe- Tiến bước lên đoàn " cho toàn Liên đội.