Thursday, 09/12/2021 - 10:59|

Hoạt động CLB võ thuật của trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng

– Nhằm phát triển phong trào TDTT của nhà trường và địa phương

– Giúp các e phát triển cơ thể khoẻ mạnh cũng như trí óc tối đa thông qua các kỹ năng bộ môn.

– Khả năng phản xạ, kỹ năng tự vệ, giữa an toàn cho bản thân.

– Nhằm phát triển phong trào TDTT của nhà trường và địa phương

– Giúp các e phát triển cơ thể khoẻ mạnh cũng như trí óc tối đa thông qua các kỹ năng bộ môn.

– Khả năng phản xạ, kỹ năng tự vệ, giữa an toàn cho bản thân.