Sunday, 04/12/2022 - 23:10|

Chương trình hỗ trợ khắc phục bão lũ năm 2020 của tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

Được sự quan tâm của các cấp, trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng xin chân thành cảm ơn.