GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG PTDTBT THCS LÝ TỰ TRỌNG_BẮC TRÀ MY_QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thôn 2, Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Email: lytutrong@gmail.com

Điện thoại: 0988602619

             1. Đặc điểm tình hình

           Xã Trà Giác là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Bắc Trà My cách trung tâm thị trấn Trà My 24 km về hướng Nam, cách thành phố Tam Kỳ  80 km về hướng Tây Nam.

             Phía Bắc giáp xã Trà Bui

             Phía Đông giáp xã Trà Giang

             Phía Tây giáp xã Trà Dơn huyện Nam Trà My

             Người dân tộc thiểu số chiếm trên 95%. Số học sinh là con em dân tộc thiểu số (Cadong) chiếm 100% tổng số học sinh toàn trường. Địa hình của xã phức tạp giao thông đi lại hết sức khó khăn. Trên địa bàn xã có 05 thôn trong đó có 2 thôn là thôn 2 , thôn 3 cách trung tâm xã từ 10-30 km với điều kiện sống của người dân hết sức thiếu thốn và khó khăn, chưa có đường giao thông, chưa có điện, tỉ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ 88,22% dân số.

 

            2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt chuẩn về đào tạo, trong đó hơn 70% có trình độ Đại học, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm giảng dạy và thực hiện tốt công tác vận động và duy trì sỉ số học sinh; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh;

            3. Nhiệm vụ giáo dục: Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong đơn vị trường học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông;

              Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn. Tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

             Tăng cường các hoạt động bán trú, đảm bảo chế độ học sinh, thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục một cách đồng bộ cho học sinh bán trú; tăng cường các hoạt động ngoại khóa bán trú để thu hút các em ở lại;

             4. Phương châm giáo dục: Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục chuẩn kiến thức coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh.

             Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và phát huy ý tưởng sáng tạo, khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.

                                                                                                                         Tập thể HĐSP